Program „RODO w szkole i przedszkolu”

 Prelegent: Dariusz Skrzyński

CZĘŚĆ I

Akty prawne oraz RODO

 1. Jakie akty obowiązują w ochronie danych po 25 maja 2018 r.?
 2. Omówienie zmian w Kodeksie pracy oraz ustawy w świetle prawa oświatowego
 3. Wyznaczenie inspektora ochrony danych – kwalifikacje, status, zadania.

CZĘŚĆ II

Rekrutacja, obowiązek informacyjny oraz najważniejsze umowy

Rekrutacja pracowników a RODO

 1. Czy zawsze niezbędna jest zgoda na przetwarzanie danych?
 2. Jak spełnić obowiązek informacyjny?
 3. Czy można przyjmować CV i listy motywacyjne bez prowadzenia rekrutacji? W jaki sposób przechowywać je?

Rekrutacja uczniów/wychowanków a RODO

 1. Jakie dane można zebrać, kto powinien to zrobić?
 2. Jak długo przechowywać upoważnienia i komu udostępniać?
 3. Jakie elementy należy zmodyfikować na dotychczasowych formularzach?

Obowiązek informacyjny z art. 13 i 14 RODO

 1. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy, dla pracowników, dla rodziców, dla osób upoważnionych, dla praktykantów itp.
 2. W jaki sposób przekazać takie informacje oraz jak brzmią wyjątki?

Najważniejsze umowy

Umowa powierzenia przetwarzania danych - formalności oraz zakres informacji, o których należy pamiętać

Upoważnienie do przetwarzania danych - upoważnienia dla pracowników, praktykantów i innych osób, które mają dostęp do danych osobowych

 1. Czy i w jakim przypadku należy zmienić upoważnienia?
 2. Co poprawić, a co jest kompletną nowością?
 3. Jak prowadzić ewidencję osób upoważnionych?

CZĘŚĆ III

RODO a przetwarzanie i przechowywanie danych

 1. Jakie dane mogą być zawarte w dzienniku – papierowym, elektronicznym, ewidencjach i innej dokumentacji?
 2. Jak przechowywać dane i zabezpieczać informacje?
 3. Czego nie wolno mówić na wywiadówce?
 4. Jaka odpowiedzialność grozi za ujawnienie danych?

Prawa rodziców/pracowników w kontekście RODO – jak powinna wyglądać zgoda rodziców/pracowników

 1. ✔ na przetwarzanie danych
 2. ✔ na rozpowszechnienie wizerunku
 3. ✔ na stworzenie listy wycieczkowej
 4. ✔ w związku z informacją o uczniach

CZĘŚĆ IV

RODO a działalność w sieci/upublicznianie danych osobowych

 1. Jakie informacje można zamieszczać na stronie WWW, FB, BIP lub na poczcie elektronicznej?
 2. Co robić w przypadku chęci udostępnianie zdjęć z uroczystości szkolnych bądź udostępnienia zdjęć przez rodziców bądź nauczycieli?
 3. Kontrowersyjne wytyczne - fotograf w szkole, galeria zdjęć, tablo absolwenckie – co można, a co jest zabronione?
 4. Filmowe archiwum – o czym wolno powiedzieć, a co wymaga zgody?
 5. Jak legalnie prowadzić strony WWW?

Monitoring a RODO – co wniosła zmiana ustawy?

 1. Gdzie można stosować monitoring? Jak długo należy go przechowywać i jak zabezpieczać?
 2. Kto może mieć dostęp do nagrań?
 3. Czy można udostępnić nagranie oraz zapisy w dokumentacji?
 4. Klauzula informacyjna, oznakowanie terenów i pomieszczeń monitorowanych.

CZĘŚĆ V

LISTA DOKUMENTÓW

Dokumentacja ochrony danych a RODO - omówienie rekomendowanej dokumentacji KROK PO KROKU