SZKOLENIE

RODO w szkole i przedszkolu

Szczegóły wkrótce

25 maja 2018 roku weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO. 

Nieprzygotowanie placówki i jej pracowników do nowych przepisów grozi karami nawet do 100 tysięcy złotych!

Nie daj się zaskoczyć!
Przygotuj się na zmiany!

Na naszym szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jak sprostać nowym wymaganiom - co zmieni się w przepisach po 25 maja 2018?
 • Na jakich wzorach pracować i jak konstruować dokumenty podpisywane przez uczniów, rodziców i pracowników placówki?
 • Za co odpowiada Dyrektor a za co Inspektor Danych Osobowych?
 • Jak posługiwać się dziennikiem elektronicznym by nie naruszać nowych przepisów?
 • Jak się odwołać i kiedy się bronić?
 • Jak podzielić rolę wśród kadry, by dane były bezpieczne?
 • Jak zorganizować archiwum, co można trzymać w magazynie?
 • Jak rozmawiać z rodzicami, kiedy można odmówić wglądu w dokumenty?

Wsparcie po szkoleniu:

Ukończenie szkolenia jest potwierdzane imiennym certyfikatem.

Każdy z uczestników otrzymuje także pakiet wyselekcjonowanych pomocy
merytorycznych niezbędnych w codziennej pracy, m.in.

Procedury przystosowywania systemu ochrony danych do nowych regulacji

Zobacz program

Zmiany w ochronie danych osobowych od 25 maja 2018 roku – tabela z zestawieniem

Zobacz program

Wzory dokumentów zgodnych z RODO (zgody rodziców, plany audytów itp.)

Zobacz program

Dla kogo:

Szkolenie skierowane jest do osób mających dostęp do baz danych w szkole i przedszkolu, w szczególności:

 • Dyrektorów i kierowników placówek
 • Osób wydelegowanych do pełnienia nowej funkcji Inspektora Ochrony Danych
 • Pracowników sekretariatu
 • Nauczycieli i wychowawców
 • Pedagogów i psychologów szkolnych
 • Innych osób mających dostęp do przechowywania i przetwarzania danych uczniów i pracowników szkoły